Obejrzyj cykl samouczków wideo i poznaj najciekawsze funkcje e-Audytora

e-Audytor

To unikalna na rynku platforma analityczna dostępna on-line wspierająca bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych z fiskusem.
Weryfikuje poprawność danych wygenerowanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK), a także sprawdza statusy kontrahentów w rejestrach czynnych podatników VAT oraz VIES na dzień faktury.
Jest rozwiązaniem, z którego mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa na polskim rynku,niezależnie od rodzaju stosowanego oprogramowania, z którego generowane są pliki JPK.

Jak działa ?

Porównuje dane zawarte w plikach JPK_VAT i deklaracjach VAT-7 oraz VAT-7k
Weryfikuje status kontrahenta w rejestrach czynnych podatników VAT oraz VAT UE nadzień wystawienia faktury i na dzień bieżący.
Weryfikuje poprawność informacji zawartych w plikach JPK (Faktury, Księgi Rachunkowe, Wyciągi Bankowe, Magazyny, Prosta Książka Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów) oraz wskazuje pomyłki i błędy
Umożliwia przeprowadzenie prekontroli podatkowej plików JPK
Umożliwia sprawdzenie poprawności e-sprawozdań finansowych (e-SF)
Przetwarza plik JPK z formatu .xml w postać czytelną i jasną dla każdego
Zawiera raporty graficzne generowane na podstawie danych zawartych w plikach JPK_Faktura (JPK_FA)

Kluczowe funkcjonalności oprogramowania Sage e-Audytor

 • Import plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT 7 i VAT 7K wraz ze sprawdzeniem ze schemą (czyli sprawdzenie techniczne)
 • Pełen podgląd danych z plików VAT oraz deklaracji VAT
 • Pełne sprawdzenie pliku JPK_VAT, wszystkie testy weryfikujące z wyłączeniem testów krzyżowych z innymi strukturami JPK
 • Weryfikacja statusu kontrahenta na dzień faktury na liście faktur zakupu

Wybierając oprogramowanie Sage e-Audytor uzyskasz następujące korzyści:

 • Przygotujesz plik JPK, pod kątem technicznym i merytorycznym (dzięki testom sprawdzającym przygotowanym przez Sage i PwC), do comiesięcznej wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów
 • Oszczędzisz czas, dzięki weryfikacji statusu kontrahenta na dzień wystawienia faktury
 • Zyskasz bezpieczeństwo i pewność poprawnego rozliczenia podatku VAT oraz bezpieczeństwo prawno-podatkowe księgowej oraz firmy
 • Import plików JPK_VAT oraz JPK_FA wraz ze sprawdzeniem ze schemą (sprawdzenie techniczne)
 • Weryfikacja statusu kontrahenta na bieżący dzień w rejestrach VAT oraz VIES wraz z historią zmian tych statusów wraz z historią zmian statusów
 • Eksport danych i zapis w formatach Excel oraz PDF

Wybierając oprogramowanie Sage e-Audytor uzyskasz następujące korzyści:

 • Oszczędzisz czas, dzięki bieżącej weryfikacji kontrahenta, co spowoduje brak konieczności przygotowania korekt do Urzędu Skarbowego
 • Zyskasz pewność poprawnego rozliczenia VAT w danym okresie
 • Import pozostałych plików JPK: Faktura, Magazyn, Wyciągi Bankowe, Prosta Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Przychodów wraz ze sprawdzeniem ze schemą (sprawdzenie techniczne)
 • Pełen podgląd danych z plików JPK
 • Pełne sprawdzenie plików JPK – wszystkie testy weryfikujące dla tych plików oraz testy sprawdzające krzyżowo z plikiem JPK_VAT
 • Funkcjonalność pre-kontroli podatkowej wraz z eksportem wyników kontroli do PDF

Wybierając oprogramowanie Sage e-Audytor uzyskasz następujące korzyści:

 • Łatwo przeprowadzisz pre-kontrole podatkowe plików JPK oraz wyeksportujesz raport do formatu PDF
 • Otrzymasz analizę powiązań merytorycznych pomiędzy danymi w plikach JPK wraz ze wskazaniem miejsc występowania niezgodności
 • Wzmocnisz kontrolę nad poprawnością rozliczeń VAT, dzięki dodatkowym testom sprawdzającym krzyżowo dane z JPK_VAT z innymi plikami
 • Import plików JPK_Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawdzeniem technicznym (zgodność z wymaganą schemą)
 • Pełen podgląd danych wygenerowanych w e-sprawozdaniu finansowym
 • Merytoryczna weryfikacja danych za pomocą testów sprawdzających opracowanych przez PwC (m.in. bilans aktywów i pasywów, weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych z poprzedniego okresu rozliczeniowego względem aktualnego, sprawdzenie równowagi między Bilansem a Rachunkiem Zysków i Strat)

Wybierając oprogramowanie Sage e-Audytor uzyskasz następujące korzyści:

 • Zyskasz pewność prawidłowego przygotowania do nowego, obligatoryjnego, sposobu raportowania sprawozdań finansowych
 • Zidentyfikujesz nieprawidłowości między danymi w e-sprawozdaniu i zyskasz możliwość ich poprawienia