Od 1 października 2018 r. podmioty, które są zobowiązane do składania elektronicznych sprawozdań finansowych, mają obowiązek przygotowania ich i przekazania wyłącznie w takiej właśnie formie. E-sprawozdania muszą zawierać dane w formacie .xml i być uporządkowane według struktury logicznej JPK.

Prawidłowe pliki pomoże wygenerować oprogramowanie finansowo-księgowe, pod warunkiem, że jest ono dostosowane do tworzenia dokumentów zgodnych z wymaganiami znowelizowanych przepisów. Podpowiadamy, czym się kierować przy wyborze odpowiedniej aplikacji.

Kluczowe funkcjonalności oprogramowania e-Sprawozdania Finansowe:

 • Import danych wygenerowanych w programie księgowym lub z innego e‑sprawozdania finansowego.
 • Masowe kopiowanie danych do Excela umożliwia przygotowanie danych i kontunuowanie pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Praca na wielu kopiach/wersjach sprawozdania finansowego aż do osiągniecia finalnej wersji.
 • Ręczne wprowadzanie danych i wielokrotne modyfikowanie zawartości e‑sprawozdania.
 • Dodawanie informacji uzupełniających do każdej pozycji w sprawozdaniu.
 • Dodawanie złączników do sprawozdania np. polityki rachunkowości firmy.
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego na kolejne okresy poprzez kopiowanie danych z poprzednich lat.
 • Możliwość zapisania efektów pracy w każdej chwili, w wielu kopiach i powrót do nich w dowolnym momencie.
 • Generowanie podglądu wydruku ułatwiającego zapoznanie się z treścią i zatwierdzenie sprawozdania osobom akceptującym (np. biegły rewident, członkowie zarządu).
 • Podpisanie sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą aplikacji SF Podpis lub profilem zaufanym ePUAP przez wszystkie osoby zobowiązane do tego ustawą (np. wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych).
 • Możliwość zapisania gotowego sprawozdania finansowego do pliku XML w wymaganej przez Ministerstwo Finansów strukturze, ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi załącznikami, objaśnieniami i podpisami.
 • Przy zapisie automatyczna weryfikacja poprawności wygenerowanego e‑sprawozdania finansowego i jego zgodności z wymaganą przez Ministerstwo Finansów schemą.

Materiały wideo

Jak przygotować e-Sprawozdania finansowe w programach?

Instalacja e-Sprawozdań dla Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość