Pakiet Weryfikator Pakiet Kontroler Pakiet Audytor
Testy zgodności JPK_V7 (nowy JPK VAT z deklaracją) z aktualnym wzorem wymaganym przez Ministerstwo Finansów.      
Odczyt i wizualizacja danych zawartych w JPK_V7 oraz JPK_VAT      
 Weryfikacja zgodności danych w JPK_V7 pomiędzy częścią deklaracyjną a cześcią ewidencyjną
  • deklaracyjna – która stanowi odpowiednik dla deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
  • ewidencyjna - stanowi odpowienik plik JPK_VAT i jest rozbudowana o nowy zakres informacji
     
 Podgląd i możliwość weryfikacji transakcji rapotowanych w JPK_V7:
  • Grupy Towarowe(GTU)
  • Procedury podatkowe (m.in. podzielona płatność, import, itd.)
  • Typy dokumentów (m.in. dokumenty zbiorcze, faktura do paragonu itd.)
     
Weryfikacja zgodności danych pomiędzy JPK_VAT a deklaracją VAT      
 Testy weryfikujace popraność raportownych danych przygotowane przez specjalistów z PwC
Dedykowane testy weryfikujace poprawność danych zawartych w plikach JPK wraz rekomedowanymi działaniami w celu usunięcia nieprawidłowści
     
 Weryfikacja statusu Kontrahentów w bazie VAT i VIES
Indywidualny status dla każdego dokumentu - Bieżacy status Kontrahenta na dzien wystawienia faktury. Dla dokumentów zarejestrowanych w JPK_V7 oraz JPK_VAT
     
Historia statów kontrahentów
Raport zmian statów Kontrahentów oraz dacie zmiany statusu w bazie VAT oraz VIES
     
Weryfikcja statusów Kontrahetów zwartych w pliku JPK_FA      
Weryfikację techniczna plików, czyli zgodności z z aktualnym wzorem wymaganym przez Ministerstwo Finansów      
 Weryfikację merytoryczną e-sprawozdań na podstawie testów Weryfikujących przygotowanych przez Sage oraz PricewaterhouseCoopers
Dedykowane testy weryfikujace poprawność danych zawartych w plikach JPK wraz rekomedowanymi działaniami w celu usunięcia nieprawidłowści
     
 Obsługiwane strukty e-Sprawozdań:
Jednostka mikro,
Jednostka mała,
Jednostka inna,
Jednostka inna skonsolidowana,
jednostka NGO,
Bank,
Alternatywna spółka inwestycyjna,
Dom maklerski,
SKOK,
SKOK jednostka mała,
Zakład ubezpieczeń,
Zakład ubezpieczeń skonsolidowane
     
 Analiza powiązań merytorycznych pomiędzy danymi w plikach JPK wraz ze wskazaniem miejsc występowania niezgodnościWeryfikację techniczna plików, czyli zgodności z z aktualnym wzorem wymaganym przez Ministerstwo Finansów
Dedykowane testy weryfikujace poprawność danych zawartych w plikach JPK wraz rekomedowanymi działaniami w celu usunięcia nieprawidłowści
     
Pełen podgląd danych zawartych w plikach JPK      
 Obsługiwane Pliki
JPK_VAT
JPK_V7
JPK_KR
JPK_EWP
JPK_PKPIR
JPK_WB