Pakiet
Ekonomiczny
Pakiet
Uniwersalny
Pakiet
Profesjonalny
 Rachunkowość bilansowa
Wygodna obsługa rachunkowości bilansowej.
Elastyczny i wielopoziomowy (60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych), oparty o słowniki plan kont, generowany dla firmy przy rozpoczynaniu pracy na podstawie wskazanych parametrów, co umożliwia szybie rozpoczęcie pracy.
Możliwości wczytania planu kont i zdefiniowanych dokumentów z innej wzorcowej firmy.
Gotowe raporty i zestawienia składające się na księgi rachunkowe.
Kompletne rozwiązanie gotowe do pracy zaraz po uruchomieniu.
     
 Obsługa podatków dochodowych
Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku dochodowego osób prawnych lub osób fizycznych.
Wyliczanie bieżących zaliczek CIT lub PIT. Przygotowanie deklaracji CIT i PIT.
Program wyposażony jest dedykowane narzędzie EDP (Ewidencja Danych Podatkowych) do ujmowania zdarzeń gospodarczych wymagających innego traktowania z perspektywy prawa bilansowego i podatkowego.
     
 Obsługa podatku VAT
Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku VAT.
Sporządzanie bieżących deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, sporządzanie JPK_VAT, obsługa JPK_V7. Obsługa metody kasowej rozliczania VAT.
Obsługa ulgi na złe długi.
Zaawansowanie narzędzia do wizualizacji i weryfikacji deklaracji JPK_V7.
     
 Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
Ewidencja i rozliczanie należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, urzędów.
Transakcje w złotych lub w walutach obcych.
     
 Zaawasowane Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
Wiele terminów płatności, indywidualnie ustalane odsetki.
Automatyczne rozliczenia i kontrola spójności rozrachunków z zapisami na kontach księgowych.
Obsługa kompensat i rozliczeń wzajemnych z kontrahentem, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald.
Analizy płatności, struktury zobowiązań lub należności. Dostęp do kursów walut NBP bezpośrednio w programie.
Obsługa różnic kursowych bilansowych i podatkowych.
     
 Koszyk Walut
Koszyk walut rozwiązanie ułatwiające rozliczenia na walutowych rachunkach bankowych. Funkcjonalność dostępna już wkrótce - otrzymasz ją bezpłatnie z aktualizacją w ramach subskrypcji
     
 Obsługa płatności
Kontrola terminów płatności i zestawianie przelewów do kontrahentów, pracowników, urzędów. Przelewy pojedyncze, zbiorcze, przelewy elektroniczne.
Obsługa płatności w modelu split payment.
Weryfikacja kontrahentów w wykazie podatników VAT.
Obsługa płatności i przelewów w walutach obcych.
Kompensaty z kontrahentami w walutach obcych.
     
 Zaawansowana obsługa płatności
Zaawansowane i automatycznie księgowanie operacji bankowych.
Pozwala na automatyzację dekretacji i elastyczną konfigurację własnych reguł rozpoznawania i zasad księgowania operacji bankowych znajdujących się na wyciągu bankowym.
     
 Zaawansowana obsługa majątku trwałego
Ewidencja środków trwałych, wyznaczanie amortyzacji bilansowej i niezależnie podatkowej, dodatkowa amortyzacja korporacyjna.
Pełna obsługa zmian wykorzystania majątku, zmiany wartości, likwidacja, inwentaryzacja, korekty.
Dekretacja księgowa, rozliczenia VAT przy likwidacji czy sprzedaży.
Ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy.
Kontrola płatności rat i kosztów środków trwałych wynikający z umów z leasingu, wynajmu i dzierżawy.
     
 Automatyka księgowa
Odbieranie dokumentów elektronicznych przesyłanych przez Sage Connect.
Import dokumentów z programów sprzedaży.
Podstawowy import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej.
Wzorce księgowań dokumentów
Automatycznie sprawdzanie statusu kontrahenta na Białej liście Podatników VAT przed wygenrowaniem polecenia przelewu.
Archiwum sprawdzeń zapisujące pełną historię weryfikacji kont bankowych kontrahentów.
Automatyczne zamykanie roku obrotowego i otwieranie nowego
Import dokumentów z MS Excel
     
 Zaawansowana automatyka księgowa
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, pozwalające na ustalenia harmonogramu księgowań oraz wybory kont, także zapisem równoległym.
Mechanizmy automatycznego przeksięgowania zapisów między kontami.
Narzędzie do weryfikacji zapisów i przeksięgowania VAT.
API do sprawnego łączenia z obiegiem dokumentów dla firm i biur rachunkowych
Historia zmian danych księgowych w programie, co umożliwia większą kontrolę nad zasobami informacyjnymi w księgowości.
Blokowanie bufora rozwiązanie ograniczające możliwość uszkodzenia danych w wieloosobowych zespołach księgowych. Już wkrótce
     
 Organizacja pracy działu księgowego
Podstawowe uprawnienia zapewniające bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych, wyłączające anonimowość wprowadzania i przetwarzania danych.
     
 Zaawansowane zarządzanie użytkownikami
Zaawansowane uprawnienia umożliwiające precyzyjne ustalanie uprawnień dostępu nie tylko do poszczególnych funkcji, ale również do danych.
Możliwość tworzenia predefiownych ról i typów użytkowników z określonymi zestawami uprawnień
     
 Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
Automatycznie generowane sprawozdania finansowe bilans i RZiS.
Przygotowanie e-Sprawozdania finansowego w dowolnej potrzebnej w firmie lub organizacji pozarządowej lub banku wersji, program obsługuje również wersje skonsolidowane sprawozdania finansowe.
Raporty standardowe dla ksiąg rachunkowych.
Przygotowanie JPK_KR.
     
 Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa
Rozszerzona funkcjonalność w zakresie raportowania i analizy danych - Arkusze analityczne - rozwiązanie przeznaczone do tworzenia indywidualnych niestandardowych raportów lub zestawień opartych o zapisy na kontach księgowych, dane z rozrachunków, dane z ewidencji VAT.
     
 Zaawansowane możliwości analityczne
Korespondencja 456, narzędzie do zapewnienia spójności księgowań z udziałem schematów wykorzystujących konta rozliczenia kosztów w czasie.
Możliwość definiowania i przypisywania wymiarów analitycznych (dodatkowych cech, informacji) do zapisów księgowych i ich raportowanie w module Business Intelligence.
Zwymiarowane analitycznie dane można wprowadzać w module księgowym, wskazane jest jednak nadawanie ich w miejscach gdzie powstają np. w module obsługi sprzedaży lub środkach trwałych.
Wymiary analityczne.
W połączeniu z Sage BI daje możliwość bardzo uniwersalnego raportowania controllingowego. Budżetowanie oparte o wymiary analityczne
* wymaga zakupu funkcjonalności Business Intelligence
     
 Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym (np. własna platforma B2B)
Możliwość utworzenia własnej integracji i komunikacji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem interfejsu WebAPI np. z platformą B2B, systemami zamówieniowymi, systemem klienta, systemem producenta innym systemem handlowym dedykowanym dla branży, WMS innego producenta.
Możliwość pobierania danych z Systemu Symfonia ERP i wykorzystania ich w zewnętrznych narzędziach.
* wymaga zakupu funkcjonalności WebAPI
     
 Szerokie możliwości dopasowania Systemu do Klienta
Możliwość definiowania dowolnych własnych pól do formularzy dokumentów, do pozycji dokumentów, definiowane własnych widoków na dokument
Możliwość definiowania konfiguracji własnych układów kartotek, zapisywanie ich dla określonych ról w firmie.
Możliwość definiowania dowolnych własnych pól własnych dla partii/dostaw (np. parametry fizyczne, jakościowe, data ważności)
Możliwość tworzenia własnych modułów PRISM, rozszerzania funkcjonalnego aplikacji, dopisywania własnych okien czy rozwiązań indywidualnych (np. osobne okno z dedykowanym dla branży procesem)
Możliwość wykorzystania skryptów C# do realizacji własnej logiki aplikacyjnej, dopisywanie wlanych funkcjonalności, nowych okien prezentujących dane z Systemu lub innych źródeł, obsługa dedykowanych dla branży procesów biznesowych
* realizacja dodatkowych funkcji oraz nowych okien odbywa się po Analizie Przedwdrożeniowej przez programistów Sage lub partnerów biznesowych Sage
     
 Roczny dostęp do platformy szkoleń - Sage University
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Finansów i Księgowości on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Finansowo Księgowych Sage oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
     
 Gwarancja
Zapewnia dostęp do bazy wiedzy Działu Wsparcia Technicznego Produktu Sage (Centrum Wiedzy), instrukcji do produktów Sage zgromadzonych z Pomocy Online oraz aktualizacji produktu. Pełen opis gwarancji
     

Możliwość rozszerzenia pakietu o:

  Pakiet
Ekonomiczny
Pakiet
Uniwersalny
Pakiet
Profesjonalny
 Obsługa wielu firm w programie
Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.
     
 Sage Asystent - panel operacyjny do zarządzania grupą firm
Narzędzie wspierające pracę wielofirmową, w szczególności w przypadku pracy z wieloma aplikacjami Sage równocześnie. Wspiera operacje zbiorcze - prostsze zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przełączanie się między firmami, aktualizowanie do nowszych wersji czy wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dla niektórych aplikacji daje także możliwość wykonania pewnych operacji bez potrzeby logowania się do programu.
     
 Business Intelligence
Narzędzie analityczne wykorzystujące technologię OLAP do tworzenia raportów i analiz z możliwością dostępu z poziomu aplikacji Symfonia ERP, przeglądarki WWW, MS Excel, oraz narzędzi zewnętrznych (np. Microsoft Power BI). Dowolne układy raportów, zakres dat, drążenie danych, sortowanie, filtrowanie, wydzielanie wybranego zakresu danych. Wykorzystanie danych handlowych, magazynowych, zamówień, planów sprzedaży, dodatkowych wymiarów dokumentów/towarów/kontrahentów oraz danych finansowo księgowych - obroty i salda kont, Rachunek Zysków i Strat, Bilans, koszty i przychody projektów, MPK, itp. Licencja dla nielimitowanej ilości użytkowników wraz z przydzieleniem uprawnień do raportów.
     
 WebAPI
Narzędzie analityczne dające możliwość utworzenia własnej integracji i komunikacji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem interfejsu WebAPI np. z platformą B2B, systemami zamówieniowymi, systemem klienta, systemem producenta innym systemem handlowym dedykowanym dla branży, WMS innego producenta. Możliwość pobierania danych z Systemu Symfonia ERP i wykorzystania ich w zewnętrznych narzędziach.
     
 Sage University Advanced
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Finansów i Księgowości on-line
dla 1 użytkownika,  24h/7 dni w tygodniu.
Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Finansowo Księgowych Sage oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
Webinaria na żywo wyłącznie dla użytkowników platformy
Szkolenia ze zmian prawnych w obszarze Finansów i Księgowości
     
 Gwarancja Komfort
Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Podstawowa, dodatkowo jest wzbogacona o możliwość korzystania z telefonicznego wsparcia w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu Sage.
     
 Gwarancja VIP
Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Komfort, dodatkowo jest wzbogacona o pierwszeństwo dodzwonienia się do działu Wsparcia Technicznego Produktu (przed klientami z Gwarancją Komfort), możliwość automatycznego zamówienie oddzwonienia w przypadku dużego obciążenia linii telefonicznych w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu oraz możliwość korzystania z pomocy zdalnej.