Dedykowany do firm produkcyjnych, handlowo-produkcyjnych, do komputerowego wsparcia technologicznych procesów wytwarzania produktów. Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, czasem pracy, materiałami i surowcami, półproduktami, odpadami i stratami technologicznymi. Usprawnia pracę działów konstrukcyjno-technologicznych, produkcyjnych, planowania, zakupów, sprzedaży, logistyki i księgowości. Dedykowany do firm produkcyjnych, handlowo-produkcyjnych, które komputerowo wspierają technologiczny proces projektowania i wytwarzania wyrobów. Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, materiałami i surowcami, półproduktami. Ewidencjonuje ceny materiałów, surowców, wyrobów gotowych, czasy oraz odpadów powstałych w czasie produkcji. W znacznym stopniu usprawnia pracę działu produkcji, jak i działu księgowego. Czyni ich działania bardziej efektywnymi poprzez zarządzanie pro-cesami produkcyjnymi, obsługę wielu zleceń produkcyjnych oraz planowanie potrzeb produkcyjnych.
Pakiet
Uniwersalny
Pakiet
Profesjonalny
Receptura podstawowa
Symulacja kalkulacji kosztów produkcji
BOM - specyfikacja materiałowa
Karty technologiczne
Zamienniki
Parametry produkcyjne produktu
Stany magazynowe - bilans materiałowy
Planowanie sposobu wytwarzania
Zamówienia wewnętrzne
Sprawdzenie wykonalności (bilans przed wygenerowaniem zlecenia)
Rozliczanie i ewidencja: surowców, produktów, czasów operacji
Łańcuch dostaw - symulacja i realizacja zapotrzebowania na surowce
Karty pracy
Rejestracja czasu pracy wykonawcy
Modyfikacja listy materiałowej
Dokumenty magazynowe (z i do Produkcji)
Wiele kart technologicznych do jednego kodu towarowego
Rozliczanie produkcji
Gospodarka odpadami produkcyjnymi
Rozliczenie strat technologicznych
Realizacja zamówień od klientów
Kreator raportów
Kooperacje
Traceability
Akademia Symfonii Zarządzanie Produkcją Mini - 1 użytkownik
Harmonogramowanie
Optymalizacja planów produkcyjnych
Zamamienniki półproduktów
API do modułu Produkcja
API do modułu Panale Meldunkowe