Umowy serwisowe pozwalają naszym klientom na pewne, wygodne i szybkie korzystanie z usług wykwalifikowanych pracowników firmy Hard-Soft. Gdy tylko pojawi się jakiś problem, zostaje on natychmiast rozwiązany, a sprawa w jak najkrótszym czasie wyjaśniona. Umowy są realizowane na zasadach outsourcingu, czyli przekazaniu nam obsługi informatycznej firmy.

Uszkodzenie sprzętu komputerowego, lub utrata danych związanych z działalnością firmy stanowi zapaść informacyjną, która w konsekwencji doprowadzić może do poważnych kłopotów, nie wykluczając bankructwa, dlatego polecamy podpisanie z nami umowy serwisowej, która gwarantuje sprawne działanie komputerów w Państwa firmie, a w przypadku awarii niezwłoczne jej usunięcie i szybką interwencję naszych fachowców.

Umowa stałego serwisowania obejmuje:

 • bezpłatna robociznę przy naprawie sprzętu w okresie obowiązywania umowy (użytkownik ponosi jedynie koszty części i materiałów zużytych podczas naprawy oraz koszty dojazdu)
 • konserwację i przegląd sprzętu - raz na kwartał (konserwacja obejmuje: czyszczenie zewnętrzne
  i wewnętrzne, sprawdzenie podłączeń, kontrolę ustawień BIOSu i systemu operacyjnego, kontrolę antywirusową, archiwizację i porządkowanie danych na dysku twardym)
 • administrację, konfigurację i rozbudowę sprzętu, pod kątem wymagań stawianych przez pracujące na nich aplikacje
 • utrzymanie i zarządzanie oprogramowaniem
 • instalację, konfigurację, testy, archiwizację plików konfiguracyjnych, dokumentację systemu
 • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów, aplikacji i danych
 • utrzymanie i zarządzanie zasobami użytkowników: konta, profile sprzętowe i programowe
 • konsultacje i prace projektowe związane ze zmianami i rozbudową systemu oraz eliminację słabych punktów

KONKRETNE KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW

 • obniżenie kosztów dzięki temu, że nie ponoszą Państwo kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, kosztów ubezpieczeń oraz szkoleń pracowników
 • oszczędność czasu, gdyż kadra zarządzająca może skupić się na najważniejszych działaniach firmy związanych bezpośrednio z jej działalnością
 • zwiększenie efektywności pracy - użytkownicy końcowy IT mają możliwość skorzystania z szybkich konsultacji z pracownikami naszej firmy, pomocy technicznej oraz szkolenia
 • stabilność, ponieważ opieka nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi firmy nie jest uzależniona od chorób i urlopów personelu
 • elastyczność na zmiany dzięki temu, że nasza firma dostosuje natężenie pracy i obsługi do rzeczywistych Państwa potrzeb
 • pewność prawidłowego działania IT wynikająca ze współpracy z partnerem, dla którego priorytetem jest sukces klienta

Wybór jednego z proponowanych przez nas pakietów opieki serwisowej oznacza dla Państwa koniec zmartwień z utrzymaniem własnego systemu komputerowego, co pozwala skoncentrować się na właściwej działalności Państwa firmy. Takie podejście do problemu informatyzacji zwane outsourcingiem informatycznym radykalnie obniża bezpośrednie i pośrednie koszty utrzymania systemu!

Zatrudnianie na stałe pracowników nadzorujących komputery w firmie staje się zbyteczne

Zamiast tego do Państwa dyspozycji będzie wyspecjalizowany zespół doświadczonych informatyków, mających dostęp do najnowszego wsparcia technicznego, dysponujących zapleczem technicznym, konsultujących swoje poczynania bezpośrednio z dostawcami i producentami sprzętu komputerowego przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.

Co gwarantujemy?

 • szybkość działania - po zgłoszeniu usterki nasz pracownik może przyjechać do Państwa w krótkim czasie określonym umową.
 • podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów (dbanie o zawartość dysków twardych, strzeżenie haseł dostępu, itp.)
 • w ramach usługi opieki serwisowej opiekujący się Państwa firma pracownik udziela dodatkowo wszelkich porad telefonicznie. Korzystanie z gorącej linii ma istotne znaczenie w przypadku wystąpienia drobnych problemów technicznych, dotyczących samego użytkowania komputerów lub ich oprogramowania

Zmiana sposobu obsługi IT w firmie, to często trudna decyzja i jej podjęcie nie jest łatwe. Serdecznie zapraszamy do rozmowy i nawiązania współpracy.