To aplikacja stanowiąca narzędzie codziennej pracy przede wszystkim dla menedżerów sprzedaży w firmie. Dzięki predefiniowanym już zestawom raportów pozwala na kontrolę procesu sprzedażowy, bieżącą weryfikację realizacji planów sprzedażowych - na poziomie działu oraz handlowca i wiele więcej

  • Analiza wartości sprzedaży – porównanie okresów
  • Analiza wartości zamówień obcych
  • Rentowność sprzedaży
  • Wartość sprzedaży według towaru
  • Analiza wartości sprzedaży – porównanie okresów
  • Analiza wartości zamówień obcych
  • Rentowność sprzedaży
  • Wartość sprzedaży według towaru