Służymy radą zarówno przy rozpoznaniu potrzeb informatycznych, w kwestiach technologicznych, jak i dotyczących zarządzania biznesem. Efektem naszych wieloletnich doświadczeń jest „Metodyka wdrożeń” porządkująca proces wdrożenia i gwarantująca stosowanie najlepszych praktyk biznesowych wypracowanych na przestrzeni lat.
Na podstawie wiedzy i umiejętności naszych specjalistów jesteśmy w stanie dopasować rozwiązania do specyfiki Twojej firmy oraz otaczających ją realiów rynkowych.

Indywidualnie ustalimy rodzaj świadczonych usług, zależny od potrzeb i zakresu wdrożenia. Wykwalifikowani specjaliści mogą towarzyszyć Ci już od momentu instalacji, przez konfigurację, migrację danych, dopasowywanie rozwiązań do Twoich potrzeb, aż po szkolenia z obsługi programów oraz końcową weryfikację i ocenę wspomagania strategicznych procesów wdrożonymi rozwiązaniami.

Profesjonalne wdrożenie systemu gwarantuje:

  • Poczucie bezpieczeństwa - profesjonalne przygotowanie i prowadzenie projektu
  • Oszczędność czasu - prace wdrożeniowe wykonane na czas
  • Oszczędność kosztów - prace wdrożeniowe wykonane w ramach założonego budżetu

Po wdrożeniu systemu zachęcamy do skorzystania z opieki po wdrożeniowej w postaci umowy serwisowej, doraźnych wizyt specjalistów i zdalnych konsultacji oraz różnego rodzaju niestandardowych zleceń, wynikających ze specyfiki firmy i rynku, na którym działa.